Nisan 5, 2023
Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması

Açık  İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Durumda İhale İptal Edilir Mi?

Karar No              : 2023/UM.II-521 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1468738 İhale Kayıt Numaralı “Tekirdağ İli, Çorlu ve Muratlı İlçelerinde Cadde, Sokak, Dış ve İç Kapı Numarası Tabelalarının Üretilerek […]
Mart 2, 2023
Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması

Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması Üzerine İdarenin Fiyat Araştırması Yaparak İsteklinin Teklifini Geçerli Kabul Etmesi Durumu

Karar No              : 2023/UM.II-396 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1181091 İhale Kayıt Numaralı “Et ve Tavuk Eti Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kırıkkale Belediyesi Kültür ve […]
Ocak 21, 2023

Yaklaşık Maliyet Üzerindeki Tekliflerin Uygun Bulunması İdarenin Takdir Yetkisindedir

Karar No              : 2022/UM.I-886 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/295470 İhale Kayıt Numaralı “20 Kalem Laboratuvar Malzeme Temini” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi […]
Aralık 19, 2022
genel aykırılık ve özel aykırılık halleri

Sözleşme Tasarısındaki Genel Aykırılık ve Özel Aykırılık Halinde Verilecek Ceza Oranlarının Çelişkili Olması

Karar No              : 2022/UH.II-762 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/435053 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerin İhtiyacına Binaen 18 Aylık Hasta Taşıma Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM […]
Mayıs 27, 2022
ek fiyat farkı ve sözleşmelerin feshi

Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı

Ek Fiyat Farkı Ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı
Mayıs 27, 2022
ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6

Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6
Mayıs 24, 2022
benzer iş

Şartnamede Yer Alan İş Deneyim Oranının Yüzde 40 İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

İstekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Oranı yüzde 40'dan Az Olmamalıdır.
Mayıs 23, 2022
kamu ihale genel tebliğ ekinde yer alan tespit tutanaklarına ilişkin değişiklikler

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mayıs 23, 2022
cezalar,aykırılık halleri ve sözleşmenin feshi

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı

Cezalar, Aykırılık Halleri ve Sözleşmenin Feshine İlişkin Hususlarda Yapılan Değişiklikler Resmi Gazetede yayınlandı