Ekim 9, 2019

İhale Dokümanına İlişkin Yargı Denetimi Yapılırken İhale Konusu Ürünün İdarenin İhtiyacına Uygun Olup Olmadığı Değil, İstekliler Açısından Rekabetin Engellenip Engellenmediği Değerlendirilmektedir

Karar No              : 2019/MK-238 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/337112 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet 240 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plenti, 400 Ton/Saat Kapasiteli Mekanik Plent,1 Adet Bitüm Stok […]