İhale Evrakları

Temmuz 9, 2021

Teklif Dosyasında Şirket Ortaklarını Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi Ve İmza Sirküleri Gibi Belgelerin Sunulup Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Standart Formunun Sunulmamış Olması

teklif dosyasında şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri gibi belgelerin sunulup tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge standart formunun sunulmamış olması