Nisan 25, 2020

İşe Ait, Yaklaşık Maliyette, Teknik Şartnamede Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Konteynır Yıkama Aracının Temizlik Hizmet Alımı Süresince Hiç Kullanılmamasına Rağmen Hakedişlere Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli ………….. Şti. ve ……… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki ………… TL ihale […]
Nisan 12, 2020

Fazla Ödeme – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              712 İlam No                47 Tutanak Tarihi   24.12.2019 Fazla Ödeme Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; Denetçi tarafından … Tesislerinde […]
Ekim 14, 2019

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 18’inci Maddesine Göre Doğrudan Temin Yönteminin Bir İhale Usulü Olmadığı – Sayıştay Kararı

Araç Kiralama Hizmet Alımı … Araştırma Merkezi, … Enstitüsü, … Araştırma Merkezi, … İdare Enstitüsü muhasebe birimlerinde yapılan araç kiralama hizmet alımlarında ilgili mevzuata aykırı olarak […]