Temmuz 1, 2021

Geçici Teminat Mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınması Durumunda, Mektupta Kuruluş Tarafından Verilen Ayırt Edici Numaranın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Belirtilmesinin Yeterli Olduğu

Geçici Teminat Mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınması Durumunda, Mektupta Kuruluş Tarafından Verilen Ayırt Edici Numaranın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Belirtilmesinin […]
Haziran 5, 2021

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri Karar No              : 2021/UY.II-1014 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/12972 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İli Menteşe İlçesinde 1 Adet, […]
Mayıs 29, 2021

İş Deneyim – Benzer İş – Değerlendirme Dışı Bırakılma

İş Deneyim –  Benzer İş – Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2021/MK-195 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/521844 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Klima Santrallerinin Bakım Ve […]
Nisan 28, 2021

Yönetim Kurulu Karar Defterinde Ortaklık Durumu Gösterilmemiş Olması

ortaklık durumunun başka belgelerle de tespit edilebileceği
Mart 24, 2021

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2021 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve […]
Şubat 3, 2021

Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması

Başvuru Eksikliklerinin Kurum İnternet Sayfasında Yayımlanmamış Olması Karar No : 2019/MK-57 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/147754 İhale Kayıt Numaralı “Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Daire […]
Şubat 2, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Herhangi Bir Bilginin Beyan Edilmediği

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Herhangi Bir Bilginin Beyan Edilmediği Karar No              : 2021/UH.I-190 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/560233 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alımı” İhalesi […]
Aralık 8, 2020

İmalatlar İçin İdarece Öngörülen 30 Günlük Süre – Sayıştay Kararı

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler Yılı 2018 Dairesi 8 Karar No 177 İlam No 128 Tutanak Tarihi 3.3.2020 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili […]
Ekim 31, 2020

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

T.C. Kimlik Numarasının Sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu Karar No              : 2020/MK-243 BAŞVURUYA […]