Ekim 13, 2021

Sunulan İş Deneyim Tutarının İhale Konusu İş İçin Yeterli Olmadığı İddiası

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda uygun olmayan herhangi bir durum tespit edilmemiştir.
Ekim 12, 2021

İsteklinin İş Deneyimlerini Tevsik İçin Sunulan Belgelerin İş Tanımına Uymadığı İddiası

Sunulan iş deneyim belgesinde İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemede bir aykırılık görülmemiştir.
Eylül 21, 2021

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları İçin Belirlenen Kriterleri Sağlamayan İş Deneyim Belgesi Bu Konudaki İhalelerde Sunulamaz

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları için belirlenen kriterlerin tamamını sağlamayan iş deneyim belgesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine sunulamaz.
Nisan 8, 2021

İhaleye Konu Yapım İşinin Mal Ve Hizmet Kalemlerinin Birleşiminden Oluşan Daha Kompleks Bir İş Olduğu, Üst Yapı İmalatları Alanında Da Tecrübe Sahibi Olmayı Gerektirdiği Ve Bu Hâliyle Davacı Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesine Konu İş İle Kapsamlarının Farklı Olduğu

Üst Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi ve Benzer İş Değerlendirilmesi İhale Uzmanı Tarafından Yapılmıştır