Ocak 9, 2023
Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil GiderlerŞartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderler

Şartnamede Yer Alan Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Tip Sözleşmeye Aykırı Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-968 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/619082 İhale Kayıt Numaralı “T.C. Sayıştay Başkanlığı Personel Taşıma” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Sayıştay Başkanlığı tarafından 22.07.2022 […]
Aralık 23, 2022
Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı

İhale Konusu İşin Araç Kiralama İşi Olduğu Benzer İş Tanımının Araç Kiralama İşini Kapsamadığı İddiası

Karar No              : 2022/UH.II-838 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/479213 İhale Kayıt Numaralı “Esenyurt İlçesi Geneli Evsel Atıkların Toplanması, Nakli, Cadde ve Sokak Temizliği İle Araç Kiralanması Hizmet […]
Aralık 22, 2022
Şartnamede Tek Bir Markayı İşaret Edilmesi iptal sebebidir

Şartnamede Yer Alan Ürün Özelliklerinin Tek Bir Markayı İşaret Etmesi İhalenin İptal Sebebidir

Karar No              : 2022/UM.II-847 İHALEYİ YAPAN İDARE: Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/357490 İhale Kayıt Numaralı “Medikal Malzeme Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN […]
Temmuz 1, 2022
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçlar Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır

İhale Konusu İşte Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Binek Cinsi Araçların Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Yerli Muhteva Oranlarını Gösteren Listeye Uygun Olmalıdır
Haziran 24, 2022
İhaleye Katılmaya İlişkin Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

İhaleye Vekaleten Katılımda Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin Sunulması Zorunludur

İhaleye Vekaleten Katılımda Vekil Adına Düzenlenmiş Noter Onaylı Vekaletname ve Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesinin Sunulması Zorunludur
Haziran 22, 2022
Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmaması İhalenin İptalini Gerektirir

Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmadığı Ve İhalenin İptali Gerektiği İddiası

Açık İhale Usulü İle Gerçekleştirilen İhalede Tek Geçerli Teklif Kalması Nedeniyle Rekabetin Oluşmadığı Ve İhalenin İptali Gerektiği İddiası
Haziran 20, 2022
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Kabul Edilmesi İdarenin Yetki ve Sorumluluğundadır

İhalelerde İsteklilerin Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerini Kabul Etmek veya Etmemek İdarenin Yetki ve Sorumluluğunda Bulunmaktadır
Haziran 17, 2022
İşin Başlangıç Tarihine Dair Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nda Çelişki Bulunması Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabilir

İhale Konusu İşin Başlangıç Tarihine İlişkin Şartname ve Sözleşme Tasarısında Çelişki Bulunduğu ve Farklı İşçilik Hesaplamalarına Neden Olabileceği İddiası

İhale konusu işin başlangıç tarihine ilişkin şartname ve sözleşme tasarısında çelişki bulunduğu ve farklı işçilik hesaplamalarına neden olabileceği iddiası
Haziran 15, 2022
İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutarın Sağlanmaması

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar Sağlanmadığı Gerekçesiyle Tekliflerinin İdarece Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası

İş Hacmine İlişkin Sağlanması Gereken Asgari Tutar Sağlanmadığı Gerekçesiyle Tekliflerinin İdarece Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası