Yeterlik Bilgileri Tablosu

Ekim 15, 2021

EKAP Üzerindeki Sistemde Ekonomik Ve Mali Yeterlilik Kısmında Yıl Bilgisinin Beyan Edilmediği İçin Oluşan Eksiklik Ve Yanlışlığın Tamamlanabilir Olduğu İddiası

Yeterlik bilgileri tablosunun sorumluluğu isteklilere ait olduğu ve teklifler EKAP’takiler yerine sunulan bilgilerle değerlendirildiği için iddia reddedilmiştir
Ağustos 25, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin Tüzel Kişiliğin Yönetiminde Bulunan Görevlilerin Son Durumunu Göstermemesi Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicili gazetelerinin tüzel kişiliğin yönetiminde bulunan görevlilerin son durumunu göstermemesi değerlendirme dışı bırakılma sebebidir
Ağustos 10, 2021
Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olmasının Teklifin Esasına Etkili Bir Husus Olmadığı

yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısımlarında, ortaklara ait kimlik bilgilerinin, bu bilgilere ilişkin ticaret gazetesinin, yöneticilere ait bilgilerin, bu bilgilere ilişkin ticaret gazetelerinin beyan edildiği, yeterlik bilgileri tablosunda ortaklık bilgilerine yer verilmiş olmasına karsın yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin bilgi sunulmamış olmasının teklifin esasına etkili bir husus olmaması
Haziran 28, 2021

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ticaret Sicil Gazetelerinin Bilgisine Yer Verilmiş Olmasına Karşın Yeterlik Bilgileri Tablosunda Pay Defterine İlişkin Bilgi Sunulmamış Olması

yeterlik bilgileri tablosunda ticaret sicil gazetelerinin bilgisine yer verilmiş olmasına karşın yeterlik bilgileri tablosunda pay defterine ilişkin bilgi sunulmamış olması
Haziran 16, 2021

Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin İnternet Sorgusunda Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Adı Geçen Şahısların TC Kimlik Numarasına Yer Verilmemesi

yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicil Gazetelerinin internet sorgusunda Yönetim Kurulu üyesi olarak adı geçen şahısların TC kimlik numarasına yer verilmemesi
Haziran 15, 2021

İstekli Tarafından Yeterli Olduğuna İlişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilip Belgelerin Sunuluş Şekline Uygun Olarak Sunulmayan Ve Sonradan Güncellenme İhtiyacı Doğan Faaliyet İzin Belgesi Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesinin Yapılamayacağı

istekli tarafından yeterli olduğuna ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilip belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulmayan ve sonradan güncellenme ihtiyacı doğan faaliyet izin belgesi üzerinden yeterlik değerlendirmesinin yapılamayacağı