Yasal Dayanak Dergisi

Mayıs 29, 2019

Hizmet Alımı İhalelerinde Çalışanların Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanması

Kasım – Aralık, 2014 Hilmi Bahadır BARÇIN İhale Makale Hilmi Bahadır BARÇIN Sayıştay Başdenetçisi                 1. GİRİŞ Uzun süredir kamuoyunu […]
Mayıs 29, 2019

6552 Sayılı Torba Kanunu ile Çalışma Mevzuatında Yapılan Deişiklikler

Kasım – Aralık, 2014 Cumhur Sinan ÖZDEMİR İhale Makale Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi 1.       GİRİŞ 6552 sayılı İş Kanunu […]
Mayıs 29, 2019

Belediyelerde Dönem Başı İşlemleri

Kasım – Aralık, 2014 Mesut HASTÜRK İhale Makale Mesut HASTÜRK Sayıştay Başdenetçisi Belediyelerde dönem başı işlemleri Önceki faaliyet dönemin son yevmiyesinden (kapanış fişinden) elde edilen açılış fişi […]
Mayıs 29, 2019

Belediyelerde Dönem Sonu İşlemleri

Kasım Aralık 2014 Hamdi GÜLŞEN İhale Makale Hamdi GÜLŞEN E. Muhasebat Başkontrolörü Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, […]
Mayıs 29, 2019

Kamu İhalelerinde Yerli İstekliler ile Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulaması

Kasım Aralık 2014 Erkan ÖZDEMİR İhale Makale Erkan ÖZDEMİR Kamu İhale Uzmanı I-           Giriş[i]  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde belli […]
Mayıs 29, 2019

Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyimini Gösteren Yeni Bir Belge: Teknolokij Ürün Deneyim Belgesi

Kasım Aralık 2014 Dr. Bülent BÜBER İhale Makale Dr. Bülent BÜBER Grup Başkanı Kamu İhale Kurumu      1.     GİRİŞ[i] 1.1. Bu makalemizde, iş deneyimine ilişkin yeni bir belge […]
Mayıs 29, 2019

Hizmet Alımı İhalelerinde İş Deneyim Belgelerinin Ayrıştırılarak Kullanılması

Kasım Aralık 2014 Murat ARAPGİRLİ İhale Makale Murat ARAPGİRLİ E. Kamu İhale Uzmanı 1. GİRİŞ İhaleye katılan aday veya isteklinin ihale konusu işi yapabilirliğini gösteren yeterlik kriterlerinden […]
Mayıs 29, 2019
Kamu İhale Kurumu Duyuru

Belediyelerde 6552 Sayılı Kanun Sontası Hizmet Alımlarında Yaşanan Tereddütler

Kasım Aralık 2014 İhale Makale Salim DEMİREL Sayıştay Başdenetçisi 1.GİRİŞ 6552 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol […]
Mayıs 29, 2019

Hizmet Alımlarına Yönelik 2015 Yılı için Örnek Fiyat Farkı Hesaplamaları

Kasım Aralık 2014 İhale Makale Dr. Ferhat GÜNDÜZ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ Yeni fiyat farkı kararnameleri yayımlandı ve Kasım 2013 sonu itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten […]