Eylül 2, 2021

İdarenin Şartnameleri Düzenlemede Takdir Yetkisi Bulunmaktadır

idarenin şartnameleri düzenlemede taktir yetkisi bulunmaktadır
Ağustos 28, 2021

İhalenin Sonuçlandırılmasına İlişkin Komisyon Kararlarının Onaylanıp Onaylanmaması Konusunda İhale Yetkilisinin Takdir Yetkisi Vardır

ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin komisyon kararlarının onaylanıp onaylanmaması konusunda ihale yetkilisinin takdir yetkisinin bulunduğu açık olup, bu yetki kullanılırken hukuken geçerli seçenekler arasından tercihte bulunulması ve işlemin yapılıp yapılmaması noktasında makul ve meşru sebepler dikkate alınarak karar verilmesi gerekmektedir
Ağustos 26, 2021
Teklif Dosyası Hazırlama Eğitimi

İhale Konusu İş Tutarının İş Deneyim Belgesi Üzerinden Tespit Edilemediği Hâllerde, İhale Konusu İş Tutarının Tespit Edilebileceği Bilgi Ve Belgelerin Başvuru Veya Teklif Kapsamında Sunulması Zorunludur

ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur
Ağustos 24, 2021

Tekliflerin Hazırlanabilmesi İçin Gerekli Olan Bilgilere İhale Dokümanlarında Yer Verilmeden Yüklenmesi İhalelerde Saydamlık Ve Rekabet İlkelerine Aykırılık Oluşturur

tekliflerin hazırlanabilmesi için gerekli olan bilgilere ihale dökümanlarında yer verilmeden yüklenmesi ihalelerde saydamlık ve rekabet ilkelerine aykırılık oluşturur
Ağustos 18, 2021

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.1’inci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeleri İdarenin Takdir Ve Sorumluluğundadır

sözleşme tasarısının 16.1.1inci maddesindeki düzenlemeler idarenin taktir ve sorumluluğundadır
Ağustos 17, 2021

Sadece Şikayet Aşamasında Yer Alan İddiaların İncelenmesi Gerektiğine İlişkin Mevzuatta Sınırlandırıcı Bir Hüküm Bulunmamaktadır

Sadece Şikayet Aşamasında Yer Alan İddiaların İncelenmesi Gerektiğine İlişkin Mevzuatta Sınırlandırıcı Bir Hüküm Bulunmamaktadır
Ağustos 16, 2021
benzer iş

Teklif Verilen Tarihte Bir Yıl İçin Alınan KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İle Kasko Sigortası Teklifinin İhale Süresi İle Çarpılması Sonucu Çıkan Tutarla Aşırı Düşük Açıklaması Yapılması

sigorta teklifleri genellikle yıllık olarak düzenlendiği ve bazı rizikolar içerdiği için sigorta şirketleri daha uzun süreli teklif vermekten kaçınabilir
Ağustos 13, 2021

İdare Tarafından Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İsteklilere Gönderilen Ve İdarenin İhtiyaçları Doğrultusunda Belirlenmiş Teknik Özelliklerin Ve İsteklilere Verilen Analiz Formatlarında Yer Alan Miktarların İsteklilerce Değiştirilemeyeceği

analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarıının kabul edilemeyeceği açıktır
Ağustos 9, 2021

Teknik Şartnamedeki Hükmün Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Şartı Olmaması Nedeniyle Teklifinin Bu Gerekçeyle Reddedilmesinin Mevzuata Uygun Olmadığı

teknink şartnamede yazılı olan hükmün aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine dair bir şartı olmamasından dolayı teklifin bu sebeple reddedilmesinin mevzuata uygun olaması