Nisan 25, 2020

İşe Ait, Yaklaşık Maliyette, Teknik Şartnamede Ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Konteynır Yıkama Aracının Temizlik Hizmet Alımı Süresince Hiç Kullanılmamasına Rağmen Hakedişlere Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli ………….. Şti. ve ……… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki ………… TL ihale […]
Nisan 14, 2020

Fiyat Farkı Hesaplamalarında Yemek Bedeli İstisna Tutarı Düşülmeden Hesaplama Yapıldığından Kamu Zararına Sebebiyet Verilmiştir

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              708 İlam No                54 Tutanak Tarihi   19.12.2019 İş Artışından Damga Vergisi Kesintisi Yapılmaması ile Fiyat Farkı Hesaplamasında Yemek Bedeli İstisna […]
Eylül 19, 2019

Belediyenin Ana İdare Birimlerinden Biri Olan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Görevleri Arasında Sayılan Konularda Danışmanlık Hizmeti Alınmasının Mevzuata Aykırı Olduğu – Sayıştay Kararı

Yılı          2013 Dairesi  5 Karar No              118 İlam No                212 Tutanak Tarihi   12.3.2015 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar Danışmanlık hizmet alımı …………Belediyesi tarafından gerçekleştirilen […]