Eşitlik İlkesi

Eylül 28, 2021

Şartnameye Göre Birer Takım Numune Kurulması Gerekirken İsteklilerden Birine İki Takım Kurma Hakkı Verilmesi Eşitlik İlkesine Aykırıdır

Diğer firmaların birer takım numune kurmasına karşın ihale üzerinde bırakılan istekliye iki takım kurma izni verilmesi eşitlik ve rekabet ilkesine aykırıdır.