İtirazen Şikayet Dilekçesi

Eylül 29, 2021

İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Ödenmesi İçin Dava Dilekçesi Sonrasında Davacıya Süre Verilmesi Gerekir

Dava dilekçesi ile birlikte sunulması beklenemeyecek olan itirazen şikâyet başvurusu bedelini Kurum hesaplarına yatırmak ve başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgeleri sunmak üzere davalı idarece davacıya süre verilmesi gerekir.
Eylül 4, 2021

Başvurunun Konusu, Sebepleri Ve Dayandığı Delillerin İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesinde Bulunması Gerekmektedir

başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde bulunması gerekmektedir
Eylül 1, 2021

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususlar İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilememektedir

idareye şikayet başvurusunda dile getirilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilememektedir
Ağustos 27, 2021

İtirazen Şikâyet Dilekçesinde İleri Sürülen İddiaların Esastan Değerlendirilmesi Gerekirken Şekil Yönünden Reddi Hukuka Aykırıdır

itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürülen iddiaların esastan değerlendirilmesi gerekirken şekil yönünden reddi hukuka aykırıdır