Yeterlik Kriteri

Ocak 16, 2023
Referans Mektubu Tutarının Yeterlilik Şartı Olarak Belirlenen Teklif Bedelini sağlaması

Referans Mektubu Tutarının Yeterlilik Şartı Olarak Belirlenen Teklif Bedeli Koşullarını Sağlamadığı İddiası

Karar No              : 2023/UY.I-35 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/939700 İhale Kayıt Numaralı “(Terme-Ünye) Ayr-İkizce İl Yolu Km: 9+500-17+360 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü Ve Üstyapı (Bsk) […]
Ocak 3, 2023
Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Belgelerin Teklif Ekinde Sunulmaması

Karar No              : 2022/UY.I-883 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/479228 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Cadde ve Sokakların Üst Yapı, Aydınlatma ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN […]
Eylül 9, 2021

İstekliler İhale Dokümanında Belirlenen Yeterlik Kriterini Karşılayamazsa İhale İptal Edilebilir

ihale dökümanında belirlenen yeterlk kriterinin istekliler tarafından karşılanmasına yönelik imansızlıklar bulunması nedeniyle ihale iptal edilebilir
Haziran 17, 2021

İdari Şartnamenin 7.1. Maddesinde İstenilen Yeterlik Kriterlerinden 2015/17 Sayılı “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” Konulu Genelge’nin 4.7. Maddesi (c) Bendinde İstenilen Belgenin İhale Dosyasıyla Sunulmaması

idari şartnamenin 7.1. maddesinde istenilen yeterlik kriterlerinden 2015/17 sayılı "sağlık bilgi sistemleri uygulamaları" konulu genelge'nin 4.7. maddesi (c) bendinde istenilen belgenin ihale dosyasıyla sunulmaması
Kasım 5, 2019

Özmal Şartı – Yeterlik Kriteri – Rekabet İlkesi

Karar No              : 2019/MK-306 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/186766 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Personel Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Havaalanı İşletme ve Havacılık […]