Bilanço Belgelerinin Mevzuatta Yer Alan Şartları Sağlamadığı İddiası

İş Deneyim Belgesinin İhalenin İlk İlan Tarihinden Geriye Doğru Son Beş Yıl İçinde Olması Şartını Sağlamaması
Nisan 20, 2021
Birim Fiyat Teklif Mektuplarının Öngörülen İşçilik Maliyetlerinin Asgari İşçilik Maliyetinin Altında Olmadığı
Nisan 22, 2021