İhalenin Üzerinde Bırakıldığı Kısma İlişkin Sözleşmeye Davete İcabet Edilmemesinin, İhalenin Üzerinde Kalmadığı Diğer Kısım İçin Verilen Geçici Teminatın Gelir Kaydedilebileceği Anlamına Gelmediği