Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayımlanan Akaryakıt Fiyatlarının Yüzde Doksanının Altında Sunulan Açıklamaların Geçerli Kabul Edilmeyeceği