Yaklaşık Maliyet Üzerindeki Tekliflerin Uygun Bulunması İdarenin Takdir Yetkisindedir

fiyat dışı unsur kapsamında kalite ve teknik değer puanlaması
Fiyat Dışı Unsur da Kalite ve Teknik Puanlamanın Uygun Şekilde Yapılmadığı İddiası
Ocak 19, 2023
Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması
Aşırı Düşükte Kalan İsteklinin Teklif Açıklamasını Sunmaması Üzerine İdarenin Fiyat Araştırması Yaparak İsteklinin Teklifini Geçerli Kabul Etmesi Durumu
Mart 2, 2023