Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısını Gösteren Ve Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzam Bilgilerinin Teyidine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

İdare Tarafından Karara Karşı Başvuru Yapılabilecek İtiraz Mercii Ve Başvuru Süresinin Yanlış Gösterilmiş Olması
Mayıs 24, 2021
Genel Gider Olarak Değerlendirilen Poliçelerin Noter Onayı Giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.30. Maddesi Kapsamında Yüzde 4 Oranındaki Sözleşme Ve Genel Giderler İçerisinde Yer Aldığı
Mayıs 26, 2021