İdare Tarafından Karara Karşı Başvuru Yapılabilecek İtiraz Mercii Ve Başvuru Süresinin Yanlış Gösterilmiş Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Alt Analiz Girdilerinin Açıklanmasının Gerekli Olmadığı
Mayıs 21, 2021
Tüzel Kişiliğe Ait Ortaklık Yapısını Gösteren Ve Tüzel Kişiliği Temsil Ve İlzam Bilgilerinin Teyidine İlişkin Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Yer Almamasının, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu
Mayıs 25, 2021