Teknik Şartname Maddesinde Yer Alan Düzenlemenin İhaleyi Yapan İdarenin Kendi İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde Ve İhale Konusu İşin Niteliği Göz Önünde Bulundurularak İhale Konusu İşin Uygun Şartlarda Yürütülmesi Amacıyla Yapılmış Olması