Teknik Şartname Maddesinde Yer Alan Düzenlemenin İhaleyi Yapan İdarenin Kendi İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde Ve İhale Konusu İşin Niteliği Göz Önünde Bulundurularak İhale Konusu İşin Uygun Şartlarda Yürütülmesi Amacıyla Yapılmış Olması

İhale Komisyonu Ve İhale Yetkilisinin İhale Üzerindeki Yetkileri
Nisan 29, 2021
Teklif Geçerlilik Süresinin, Teklif Ve Geçerlilik Koşulları Değiştirilmemek Ve İsteklilerin Kabulü Şartıyla En Fazla İhale Dokümanında Belirtilen Teklif Geçerlilik Süresi Kadar Uzatılabileceği
Nisan 30, 2021