Teklif Geçerlilik Süresinin, Teklif Ve Geçerlilik Koşulları Değiştirilmemek Ve İsteklilerin Kabulü Şartıyla En Fazla İhale Dokümanında Belirtilen Teklif Geçerlilik Süresi Kadar Uzatılabileceği