Sözleşme Tasarısının 16.1. ve 16.1.3. Maddelerinin Kanuna ve Tip Sözleşmeye Aykırı Olarak Düzenlendiği İddiası

Teknik Şartname ve Gramaj Listelerindeki Farklılığın Zeyilname İle Giderilmesi
Mart 17, 2022
İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler Başlıklı 25.1’inci Maddesinin Kanuna ve Tip Sözleşmeye Aykırı Düzenlendiği İddiası
Mart 19, 2022