İNŞAAT İHALELERİNDE GÜNCEL FİYATLAR VE KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ UYGULAMALARI

Aşırı Düşükte Önemli Olduğu Tespit Edilen Maliyet Bileşenleri Tereddütte Mahal Vermemeli
AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA YAZISINDA ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENLERİNİN AÇIK VE NET OLARAK BELİRLENMESİ GEREKMEKTEDİR
Nisan 22, 2024
Sözleşmenin Kriterlerinin Henüz Teklif Aşamasında Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenmesi
AÇIKLANMASI TALEP EDİLMEYEN BELGELERİN ÖNEMLİ TEKLİF BİLEŞENİ SAYILMASI
Nisan 25, 2024