Şirket Müdürünün TC Kimlik Numarasının Teklif Dosyasında Bulunmaması Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir
Nisan 10, 2020
Teklif Edilen Bedelin Yaklaşık Maliyetten Büyük Olması Durumunda İdarelerin İhalelerde Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklifi Belirlemek Ve Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifleri Kabul Etmek Veya Reddetmek Hususlarında Takdir Yetkisine Sahip Olduğu
Nisan 13, 2020