Eksik İşçilik Saatleri Üzerinden Sunulan Açıklamanın Belirlenen Güncel Tutarın Altında Olduğu İddiası