Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rayiç Fiyatlarının Altında Fiyatlarla Açıklama Yapıldığı İddiası

Fatura Bilgileri Tablosundaki Tutar ve Miktarların Birim Maliyeti Azaltacak Şekilde Hatalı Yansıtıldığı İddiası
Kasım 3, 2021
benzer iş
Eksik İşçilik Saatleri Üzerinden Sunulan Açıklamanın Belirlenen Güncel Tutarın Altında Olduğu İddiası
Kasım 5, 2021