Fiyat Teklifine Konu Malzemelerin Satışının İsteklinin Faaliyet Alanı İçerisinde Olmadığı İddiası

benzer iş
Eksik İşçilik Saatleri Üzerinden Sunulan Açıklamanın Belirlenen Güncel Tutarın Altında Olduğu İddiası
Kasım 5, 2021
Tespit Tutanaklarında Son Geçici Vergi Beyanname Döneminin Yanlış Gösterildiği İddiası
Kasım 8, 2021