Ek Fiyat Farkı ve Sözleşmelerin Feshi Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Kurul Kararı

ek fiyat farkına ilişkin düzenlemeler
Ek Fiyat Farkı Düzenlemesine İlişkin Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar–6
Mayıs 27, 2022
idarenin numune değerlendirmesi
Şartnamede İstenen Özelliklerin Uygunluğunun Numune Değerlendirme Tespiti Neticesinde Alınan Kararlara İlişkin Takdir Yetkisi İdareye Aittir
Haziran 6, 2022