Teknik Şartnamedeki Düzenleme Teklif Hazırlanmasında Belirsizliğe Sebep Olduğu İçin Teklif Verilemediği İddiası

İdare Tarafından Şikayet Sürecinin Bitmesi Beklenilmeden Sözleşme Yapılması ve EKAP Üzerinden Yayımlanması
Ocak 19, 2022
2022 Yılı Eşik Değerler ve Parasal Sınırlar
Ocak 20, 2022