İdare Tarafından Şikayet Sürecinin Bitmesi Beklenilmeden Sözleşme Yapılması ve EKAP Üzerinden Yayımlanması

Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri
İstekli Tarafından Sunulan Belgenin Akreditasyonunun Bulunmadığı İddiası
Ocak 19, 2022
Teknik Şartnamedeki Düzenleme Teklif Hazırlanmasında Belirsizliğe Sebep Olduğu İçin Teklif Verilemediği İddiası
Ocak 19, 2022