İhalede Geçerli Teklif Kalmaması Nedeniyle İhalenin İptali

Teknik Şartnamenin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Şekilde Düzenlenmiş Olması
Haziran 21, 2021
Teklif Dosyasında “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” Başlıklı Standart Form – KIK030.0/H Belgesi İle Sunulmayacak Belgeler Tablosunun Sunulmayıp, Tüzel Kişiliğe Ait Ticaret Sicil Gazetesi Bilgilerinin ve İmza Sirkülerinin Sunulması
Haziran 23, 2021