İhale İlanında Da Mevcut Olan İdari Şartnamedeki Hukuka Aykırı Düzenlemeler Aleyhine Süresinde İdareye Başvuruda Bulunulmamış Olması

İhale Konusu İşin Tüm Bölümlerinin Amaçsal Ve Niteliksel Olarak Birbiri İle Bağlantılı Olması Gerektiği
Ekim 16, 2019
NÜKLEER DÜZENLEME UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ
Ekim 18, 2019