İhale Konusu İşin Tüm Bölümlerinin Amaçsal Ve Niteliksel Olarak Birbiri İle Bağlantılı Olması Gerektiği