İdareye Analiz Yaptırma Konusunda Çok Geniş Yetki Verdiği, Söz Konusu Yetki Çerçevesinde İdarenin Hiç Analiz Yapılmasını İstememesi İhtimali Bulunduğu Gibi, Her Öğün İçin Ve Her Bir Yemek İçin Analiz İsteminde Bulunmasının Mümkün Olduğu Bunun İse Davacının İddia Ettiği Şekilde Sağlıklı Bir Şekilde Teklif Vermeyi Engelleyeceği