Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında; Trafik Ve Kasko Sigorta Giderinin Tevsiki – Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü Veya Bölge Müdürlüğü Tarafından İmzalanmamış Fiyat Teklifi Ekinde İlgili Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğünden Veya Bölge Müdürlüğünden Alınan Teyit Yazısının Da Yer Almadığı

Araç Kiralama İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Lastik Tevsiki
Mayıs 28, 2020
Aşırı Düşük Savunmasında İhale Ve Sözleşmeye İlişkin Damga Vergileri İle Kamu İhale Kurumu Payının Sözleşme Giderinin Tevsiki
Mayıs 30, 2020