Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında; Trafik Ve Kasko Sigorta Giderinin Tevsiki – Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğü Veya Bölge Müdürlüğü Tarafından İmzalanmamış Fiyat Teklifi Ekinde İlgili Sigorta Şirketinin Genel Müdürlüğünden Veya Bölge Müdürlüğünden Alınan Teyit Yazısının Da Yer Almadığı