Anahtar Teslim Götürü Bedel Sözleşme Kapsamında Fen Ve Sanat Kuralları Ve İşin Tekniği Gereği Yapılması Zorunlu Olan İmalat İçin İş Artışı Kapsamında Ödeme Yapılması Mümkün Değildir – Sayıştay Kararı

İhalede İsteklilerin Teklifi Ekinde Sunulması Gerektiği Belirtilen Bilgi Ve Belgelerin Yeterlik Kriteri Olması Nedeniyle İstekliler Tarafından Teklif Zarfı İçerisinde Sunulması Gerektiği
Aralık 8, 2019
ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Aralık 11, 2019