İhalede İsteklilerin Teklifi Ekinde Sunulması Gerektiği Belirtilen Bilgi Ve Belgelerin Yeterlik Kriteri Olması Nedeniyle İstekliler Tarafından Teklif Zarfı İçerisinde Sunulması Gerektiği