Ticaret Şirketlerinin, Ana Sözleşmelerinde Yer Almayan Faaliyet Konuları Dışında Da Faaliyette Bulunabilecekleri, Sırf Ticaret Sicilinde Sayılan Faaliyet Konuları İle Sınırlı Olarak Faaliyette Bulunabilecekleri Sonucuna Ulaşmanın Kanunun Açık Hükmüne Aykırılık Oluşturacağı