Teknik Şartnamenin Farklı Maddelerindeki Düzenlemelerin Birbiriyle Çeliştiği ve Kamu İhale Genel Tebliğine Aykırı Olduğu İddiası

İsteklilerin Sunması Gereken TS 8985 Belgelerinin Aktif Olmadığı İddiası
Aralık 9, 2021
Taşınır Kayıt Sistemi Danışmanlık Hizmetleri
İstekli Tarafından Sunulan Belgenin Akreditasyonunun Bulunmadığı İddiası
Ocak 19, 2022