Teklif Mektubuna “Milyon” Yerine Sehven “Milon” Yazılmış Olmasının, Teklif Edilen Bedelin Rakam Ve Yazı İle Birbirine Uygun Olarak Açıkça Yazılması” Kuralını İhlal Etmediği