Teklif Mektubuna “Milyon” Yerine Sehven “Milon” Yazılmış Olmasının, Teklif Edilen Bedelin Rakam Ve Yazı İle Birbirine Uygun Olarak Açıkça Yazılması” Kuralını İhlal Etmediği

Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ekinde Yer Alan İmza Sirküsü Eksikliğinin Sonradan Da Tamamlanabilir Nitelikte Olduğu – İhale Danışmanlığı
Ağustos 6, 2019
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Ağustos 8, 2019