Teklif Geçerlilik Süresi Biten İstekliler Sözleşme İmzalamaya Zorlanamaz

İhale Sürecinde Yeni Hukuki Durum Oluşturan Bir İşlem Olursa Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvuru Süresi Bu Duruma Göre Belirlenir
Eylül 22, 2021
Pazarlık Usulü İhalesinde İhale Dokümanının İsteklinin Erişimine Sunulmadığı ve Dolayısıyla İstekli Sıfatını Kazanamadığından Başvuru Ehliyeti Bulunmamaktadır
Eylül 24, 2021