TC Kimlik Numaraları Ve Sermaye Paylarının Ticaret Sicil Gazetesinden Başka Belgelerle De Tevsik Edilebileceği Hakkında – İhale Danışmanlığı