Sanat Yapıları Üstyapı Ve Çeşitli İşler Yapım İşi İhalesi – İhaleyi Yapan İdarenin, Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Rekabet, İhtiyaçların Uygun Şartlarla Ve Zamanında Karşılanması İle Kaynakların Verimli Kullanılması İlkelerini Gözetmek Zorunda Olduğu – İhalenin İptali