Mahkûmiyet Kararı İle Daha Sonra Verilen Yasaklanmış Hakların İadesi Kararı Çerçevesinde Davacı Şirketin Ortağı Ve Müdürü Olan Şahsın Terör Örgütüyle İltisaklı Yahut İrtibatlı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi – Danıştay Kararı

Kamu İhale Kurumunun Özel Uzmanlık Gerektiren Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği
Aralık 14, 2019
İtirazen Şikâyet Başvurularında İleri Sürülen İddiaların Somutluğu Açısından Konunun Geniş Yorumlanması Gerekmektedir
Aralık 17, 2019