İsteklinin Teklifinin Ekonomik Ve Mali Yeterlik İle İş Hacmi Şartlarını Sağlamaması – Değerlendirme Dışı Bırakılma