İsteklilerin Kendi Malı Olması Ve İşveri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Bulunması İstenen Asfalt Plentinin Sadece Asfalt Üretimi Yapan İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi Ve Asfalt Serme İşini, Asfaltı, Asfalt Üretim Tesislerinden Temin Ederek Gerçekleştiren İsteklilerin İhaleye Katılımını Engellemesi Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi Gerektiği

Yılın İlk Dört Ayında Yapılan İhalelerde Bir Önceki Yıla Ait Belgelerini Sunmamış Olanların Daha Önceki Yıllara Ait Bilançoları Sunabileceği
Nisan 6, 2020
Kişi Hakkında Kamu Davası Açılması Nedeniyle Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklı Olduğu Gerekçesiyle Geçici Teminatının Gelir Kaydedilemeyeceği
Nisan 8, 2020