İdarece İtirazen Şikayet Başvurusunun Birinci İddianın İhale Dokümanında Yer Alan Düzenlemelerden İhale Konusu İşte Çalışacak Personelin Günlük Çalışma Süresinin İş Kanunun’da Belirtilen Günlük 11 Saatlik Yasal Sınırı Aşacak Şekilde Düzenlendiği