Danıştay Kararı Bulunan Uyuşmazlıkta Kurul Tarafından Yeniden İnceleme Yapılarak Karar Verilemeyeceği

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Ağustos 9, 2019
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ
Ağustos 16, 2019