Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları İçin Belirlenen Kriterleri Sağlamayan İş Deneyim Belgesi Bu Konudaki İhalelerde Sunulamaz

İstanbul Atlas Üniversitesi İhale Yönetmeliği İlanı
Eylül 20, 2021
İhale Sürecinde Yeni Hukuki Durum Oluşturan Bir İşlem Olursa Şikâyet Ve İtirazen Şikâyet Başvuru Süresi Bu Duruma Göre Belirlenir
Eylül 22, 2021